Skilsmässor kan se väldigt olika ut. Faktorer som personligheter, ekonomi, övrig familj och skälet till uppbrottet spelar stor roll för hur skilsmässan hanteras och mycket kan hända under vägen. Om det dock är något som både parter kan komma överens om är det att den helst ska gå så smidigt och rättvist till som möjligt.

Men vad är rättvist? Sanningen är alltid subjektiv och när det kommer till att skiljas är det lätt att känslorna tar överhanden och att alla förlorar. Är det barn med i bilden blir det extra tungt och även om båda har goda intentioner till en början kan det dyka upp problem på vägen. Om du är på väg att ansöka om skilsmässa i Göteborg, eller går i tankar om att separera, är det viktigt att du får bra, juridisk hjälp. Det kommer underlätta själva proceduren men också göra det möjligt att komma vidare, rädda ekonomin och få assistans i det rent praktiska.

Rätt ska vara rätt

En rättvis skilsmässa innebär framförallt att var och en får med sig det som de anser tillhör dem. Det kan handla om bostad eller ägodelar men också skulder, lån och förpliktelser. Om du betalat av ett fordon under flera år och din partner sedan sticker iväg med det kan det kännas orättvist. Rätt ska vara rätt och en erfaren jurist kan hjälpa dig att bena upp vad som kan behållas och vad som kan släppas för att alla ska bli nöjda. Det finns också särskilda lagar och bestämmelser om du eller din partner inte är svenska medborgare eller om ni ingick äktenskapet utomlands. En jurist kan svara på dina frågor och hjälpa dig med det som ska göras.

Känslor och konflikter

Det är inte bara ägodelarnas uppdelning som påverkar skilsmässans utfall, det är också viktigt att var och en får gå ifrån äktenskapet med värdigheten i behåll. Många konflikter uppstår om den ene eller den andre ställer till med problem eftersom de känner sig orättvist behandlade eller är arga på sitt ex. Här kan en jurists erfarenhet vara guld värd, men ibland är det också nödvändigt att ta kontakt med en psykolog. Oavsett vem som har ”rätt” eller ”fel” är det inte förrän skilsmässan är klar som det går att sätta igång sitt nya liv och därför är det viktigt att den blir avklarad snabbt och rättvist.