Det finns som bekant en mängd olika metoder för att värma upp våra hus här i Norden. Allt från det urgamla sättet med en öppen eld, till passivhus utan värmekälla annat än det som solen och människorna i huset bidrar med. När du söker ett helt säkert och tillförlitligt värmesystem så vänder du dig dock lämpligen till de moderna metoderna med värmeväxlare. Valet handlar i detta fall om installation av antingen bergvärme, jordvärme eller luftvärmepumpar. I det här fallet är det ju inte bara tillförlitligheten du måste ta i beaktande, utan också hur kostnadseffektiv investeringen är.

I tider när du måste tänka på både miljön och plånboken så bör du välja ett effektivt och samtidigt miljövänligt sätt att värma ditt hus. Att investera i bergvärme är mycket kostsamt och oftast inte lönsamt i ett nybyggt hus. Jordvärme betyder att du måste ha plats utanför huset att gräva ner en slang, alternativt (om du skulle bo bredvid ett vattendrag) så kan du lägga ner slangen direkt på bottnen.

Vilken värmekälla ska du välja?

Alla har dock inte den möjligheten och det kan också upplevas som besvärligt att behöva gräva upp hela gräsmattan. Därför väljer många den enkla och billiga lösningen med luftvärmepump. De är enkla att installera och kräver inga stora ingrepp på fastigheten. Det finns förstås en mängd olika försäljningsställen som exempelvis https://20grader.se/ med flera. En expert som Dagens industri intervjuat påpekar att valet också beror på vilken typ av värmesystem du har i huset. Har du direktverkande el så bör du välja luftvärmepump. Dagen nyheters expert påpekar att det är viktigt att kontrollera värmepumpens verkningsgrad vid val mellan olika fabrikat av luftvärmepumpar.

Flera användningssätt för luftvärmepump

Luftvärmepumpar kan förutom att ge värme dessutom användas till att kyla huset på sommaren, en funktion som är mycket uppskattad. I en artikel i Svenska Dagbladet varnas det emellertid för problem med fukt, något som kan vara en risk i det fall du väljer att koppla in din värmepump på egen hand. Det är därför alltid viktigt att anlita en professionell installatör så att jobbet blir korrekt utfört.