Med alla våra beslut är det viktigt att vi tänker på miljön och alltid har den i åtanke. Detta för att få ett hållbart samhälle och där våra nästkommande generationer får leka på gräsmattor. Det är av den anledningen som många höjer på ögonbrynen när det kommer till att Stockholm nu kan komma att slopa miljövänliga bostäder.

Vad förslaget handlar om som man vill få igenom är att kommuner ska kunna förbjuda  att ställa högre energikrav än vad de gör nu. Vad som sker är då att man kommer få lägga ner all den satsning som man borde göra på bostäder som är lågenergihus eller vid ett annat namn passivhus. Tidigare har vi skrivit om lågenergihusen och den nytta de gör, och att man nu överväger att lägga in en stopplag är rent löjeväckande. Vad det egentligen handlar om är inte att man vill vara miljöbovar utan att man vill kunna förenkla byggandet av nya bostäder och inte ha olika bestämmelser på olika kommuner, som det är just nu då man i Stockholm endast får bygga hus med maxförbrukning med 55 kilowattimmar per kvadratkilometer och enligt Boverket är det 90 kilowattimmar som är bestämmelserna.

Vad är lågenergihus

Vad ett lågenergihus gör är att minimera behovet av uppvärmning och den tar även tillvara på den energi som redan finns i bostäderna. Självfallet är även dess fönster energieffektiva för att skapa ett så bra hem som möjligt. Vad du kan göra om du väljer att själv bygga hus är att tänka så miljövänligt som möjligt och med det även få in långsiktigheten. Sedan går det självklart att sätta press på makten genom att stå upp för det man tror på och sätta ditt Attefall genom att påpeka att det inte bara handlar om att förenkla utan att värna.