Det har blivit alltmer populärt med underhållsfria fönster i aluminium, PVC eller trä klätt med aluminium. Det har kanske med livspusslet att göra att folk inte orkar eller ja tid att skrapa, kitta och måla sina fönster, och därför sätter in fönster som inte kräver så mycket jobb.
Sen är ju frågan också vad man ska betrakta som billiga fönster. Underhållsfria fönster är dyrare i inköp än träfönster.Visst kostar det en del att köpa färg och kitt år efter år, men sköter man sina träfönster ordentligt kan de hålla i 50 år. Jag har hört om folk som har fönster från 40-talet. Underhållsfria fönster kallas enligt vissa inte så för att de inte behöver underhållas, utan för att de inte kan underhållas. Händer något med dem måste man oftast byta hela fönstret. Alumiumbågar torkar ut träet som ligger under, och efter ungefär 15 år måste det träet bytas ut, vilket ofta blir en dyr historia.
Minst underhåll kräver aluminium, men hur snyggt är det? Inte särskilt. Det funkar väl okej om man bor i ett nytt och modernistiskt hus, eller kanske rent av i ett gammalt modernistiskt hus, men det gör ju de flesta inte. Är huset byggt på 1960-talet eller senare brukar dock underhållsfria fönster funka ganska bra, om huset inte är byggt i gammal stil. En fördel med fönster i trä är också att även om de slutar tillverkas är det inte så svårt att få fram reservdelar genom att be en hantverkare tillverka den del som saknas. Med fönster i aluminium eller PVC blir det här svårare.