På en arbetsplats ska man kräva en bra arbetsmiljö. Eftersom alla som arbetar på en arbetsplats har olika många behov kräver det att man bygger arbetsplatsen på ett bra sätt så att alla ska trivas. Sedan är det så klart skillnad på var man arbetar och hur man arbetar, eftersom det finns många olika typer av arbetsplatser såsom kontor, byggarbetsplatser, parkarbete, butiksarbete och skolor osv. Det som påverkar oss människor ganska mycket är hur man uppfattar ljud. Vissa människor är mer känsliga för ljud än vad andra är och kan därför väldigt lätt bli störda av sina pratsamma kollegor, som kanske inte uppfattar själva hur mycket eller hur högt de pratar och att det blir en fantastisk akustik. Många väljer då att sätta på sig ett par hörlurar och koppla det till antingen datorn eller en extern musikspelare och spela musik som man gillar, alternativt radio.

– Vi visste att många var berörda men det är ändå överraskande att så många har problem dagligdags i så känsliga miljöer som till exempel skolan.

Skärma av

Det finns små enkla saker man kan göra på en arbetsplats för att få den tystnad som krävs. Tyvärr är det så att man som arbetsgivare inte alltid har råd med en lokal som passar alla. Men det som tillämpas bäst är om man har många anställda på sitt kontor, att man har indelade rum för säljare, cheferna, ekonomin, marknadsföringen etc. Eller så gör man musikrum och musikfria rum. Mellan rummen kan man också sätta upp en slags kudde som effektivt tar bort ljud utifrån. På själva kontoret kan man sätta upp skärmar mellan arbetsplatserna, så att man inte ser sina kollegor och på så sätt kan arbeta mer effektivt. Vissa trivs dock inte med detta, utan vill ha synbarhet.

På varje arbetsplats ska man se till att ha en person som ansvarig för arbetsmiljön. Denna person ska se till att de krav som ställs från Arbetsmiljöverket på alla arbetsplatser. Anledningen till detta är att man måste ha någon som kan se till det ganska mycket som krävs på en arbetsplats. Det kan handla om att det finns tillräckligt med nödutgångar, brandsläckare, brandvarnare och skyltar som visar var man ska ta sig ut om det börjar brinna, liksom hur ventilationen är och hur man ska arbeta ergonomiskt.