Vinden blåser åt att bygga nytt hus från grunden, men även att vi ska vara försiktiga och värna om miljön. Dessa två vindar hänger bra ihop när det kommer till att bygga nytt lågenergihus. Många stora byggföretag är rädda för att bygga nytt då de känner att folk inte köper nytt då de vill hålla i pengarna. Men, att bygga nytt är precis var byggföretag och privatpersoner bör göra. Det kan ibland vara rädslan som gör att vi hamnar i kriser. Och vi alla bör rikta våra blickar mot Dalarna då det är där so det byggs flest lågenergihus och man ska räkna per antalet invånare. Heja! Surfa in på villavarm en svensk hustillverkare som ger tips och som levererar ditt drömhus.

Att bygga nytt är en stor dröm för de flesta av oss. Kanske rotad i att vi vill tillbaka till svunna tider då man byggde allt själv och med det fick ett större värde på saker och ting. Nu ska det köpas och slängas nästan med en gång. Och att bygga ett hus från grunden gör att du får vara med i hela processen och med det får en helt annan känsla till ditt hus. Att även bygga ett hus som är lågenergi kan ses på som ett ekonomiskt, miljömässigt och en långsiktigt bra investering. Här kommer varför.

Varför lågenergi?

Lågenergihus är ett samlingsnamn för hus som byggs med lågenergianvändning där det både finns passivhus, nollenergihus och minienergihus. Här kan du ta del av några punkter som talar för att du bör bygga ett lågenergihus av något slag.

  • Jo, för att det alltid är bra att tänka ekonomiskt och att även tänka miljösmart kommer det löna sig i längden och ge större glädje att bo i huset.
  • Du får välja värmekälla samt att du kan se och reglera kostnaden av din användning.
  • Du kan nyttja den fantastiska solenergin.
  • Viktigt att tänka på grunden genom att minimera värmebehovet.

Förhoppningsvis är det bara en tidsfråga innan alla hus är lågenergihus, så börja redan nu att ta ett grönt beslut och dra titt strå till stacken genom en lite grönare framtid. Lycka till med framtidsplanerna.